Ny dato:

Generalforsamling i Gram Motionscenter onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  – stemmeberettiget er medlemmer over 15 år. Medlemmer under 15 år kan lade sig repræsentere af en forælder.
 1. Bestyrelsens beretning
 2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 3. Indkomne forslag
 • revidering af vedtægterne (medlemmer af bestyrelsen nedskrives til 5 i stedet for 7)
 1. Valg – på valg erMedlemmer af bestyrelsen

  – Charlotte Rasmussen – gentager ikke valg

  – Claus Pedersen – gentager ikke valg

  – Conny Barsballe – gentager ikke valg

  Suppleanter

  – Marie Iskov – modtager ikke genvalg

  – Vakant

  Rivisorer

  – Verner Møller – modtager genvalg

  – Preben Falkenberg – modtager genvalg

 1. Eventuelt

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os