Ny dato:

Generalforsamling i Gram Motionscenter onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  – stemmeberettiget er medlemmer over 15 år. Medlemmer under 15 år kan lade sig repræsentere af en forælder.
 1. Bestyrelsens beretning
 2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 3. Indkomne forslag
 • revidering af vedtægterne (medlemmer af bestyrelsen nedskrives til 5 i stedet for 7)
 1. Valg – på valg erMedlemmer af bestyrelsen

  – Charlotte Rasmussen – gentager ikke valg

  – Claus Pedersen – gentager ikke valg

  – Conny Barsballe – gentager ikke valg

  Suppleanter

  – Marie Iskov – modtager ikke genvalg

  – Vakant

  Rivisorer

  – Verner Møller – modtager genvalg

  – Preben Falkenberg – modtager genvalg

 1. Eventuelt

Kære medlemmer af Gram Motionscenter

 

Vi afholder generalforsamling torsdag den 27. Maj kl. 19:00

Generalforsamlingen vil foregå i mødelokalet, alle corona retningslinjer vil blive overholdt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev  14. april 2021

Kære medlemmer

Så er der allerede godt nyt igen.

Fra næste uge tilbydes udendørs styrketræning på hold

Mandag kl. 17:30 – 19:30

Onsdag Kl. 17:00 – 19:00

Fredag Kl. 16:00 – 18:00

Stor tak til Tommi Eskildsen, der har taget initiativet til styrketræningen og er instruktør – og stor tak til Jens Hansen og Ian Mathisen, der vil hjælpe til.
Tommi har haft kontakt til Sundhedsstyrelsen, så alle er sikre på, at Corona-restriktioner overholdes.

Der sættes et telt op i weekenden – dvs. kun taget og måske én side, så der kan trænes, selv om det vil regne.

Der kan træne max 10 personer af gangen. Bliver der rift om pladserne laves 2 hold à 1 time hver træningsdag.

Der bliver ingen almindelig adgang til centeret eller- omklædningsrum. Mød derfor op omklædt. Husk handsker (flex handsker/arbejdshandsker) til træningen.
Tommi har hovedansvar for – og guider, hvordan der ifølge regler hentes og bringes – hvad der skal bruges til træningen.

I skal tilmelde jer via hjemmesiden www.grammotionscenter.dk eller sport-solution app. Der kan ske tilmelding fra torsdag 15/4. For at tilmelde jer, skal I bruge medlemsnr. og pinkode.
Har I brug for oplysning om medlemsnr. og pinkode, så send en sms til 28893340 eller 26313306.

Med håbet om, at vi også snart får lov til at komme inden for og træne.

Venlig hilsen
personalet
Gram Motionscenter
Tlf.: 74 82 33 06

Lyserød lørdag

Kom med til lyserød lørdag den 3. oktober 2020

Gram Motionscenter inviterer til Spinning og holdtræning i salen.
Pris for deltagelse er 50,-, hvoraf 30,- går direkte til Støt Brysterne, de sidste 20,- vil blive brugt på forfriskninger, så deltagerne får energi til mange timers god motion!
ALLE er velkomne!

Medlemmer af foreningen skal tilmelde sig i bookingsystemet.
Gæster er også MEGET velkomne, de kan tilmelde sig via kontakt@grammotionscenter.dk

https://www.cancer.dk/stoetbrysterne/lyseroedloerdag/lyseroedt-danmarkskort/?kommune=Haderslev%20Kommune&id=76988

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os