Generalforsamling 2023

 

Kære medlemmer

 

Gram Motionscenter holder generalforsamling den 25. april 2023 kl. 19:00 i spejlsalen. Vi håber på at se så mange som muligt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt og modtaget skriftligt på mail til bestyrelsen senest den 18. april 2023 på bestyrelse@grammotionscenter.dk

Der vil være kaffe og kage

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Ny dato:

Generalforsamling i Gram Motionscenter onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  – stemmeberettiget er medlemmer over 15 år. Medlemmer under 15 år kan lade sig repræsentere af en forælder.
 1. Bestyrelsens beretning
 2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 3. Indkomne forslag
 • revidering af vedtægterne (medlemmer af bestyrelsen nedskrives til 5 i stedet for 7)
 1. Valg – på valg erMedlemmer af bestyrelsen

  – Charlotte Rasmussen – gentager ikke valg

  – Claus Pedersen – gentager ikke valg

  – Conny Barsballe – gentager ikke valg

  Suppleanter

  – Marie Iskov – modtager ikke genvalg

  – Vakant

  Rivisorer

  – Verner Møller – modtager genvalg

  – Preben Falkenberg – modtager genvalg

 1. Eventuelt

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os